Privacy Verklaring

MexWorld Privacy Beleid

MexWorld spant zich in uw privacy te beschermen. Neem voor uw verzoeken of vragen over uw persoonlijke informatie s.v.p contact op met privacy@mexworld.nl.

Stel u zelf regelmatig op de hoogte van ons Privacy Beleid. Als u bezwaren heeft tegen het Privacy Beleid, dient u het gebruik van de Site en de producten en services die door de site mogelijk gemaakt worden, onmiddellijk te staken.

Informatie vergaring & gebruik

MexWorld is de enige eigenaar van de informatie vergaard via deze site. Uw informatie zal alleen worden gebruikt door MexWorld. We verkopen, delen of verhuren deze informatie nooit aan derden, met uitzondering van mogelijke zakelijke opvolgers en leveranciers die de data voor ons verwerken. Tevens kan informatie in geaggregeerde vorm (dus individuele informatie kan niet worden herkend) worden gebruikt voor marketing programma's, adverteerders en partners.

MexWorld verwerkt geen directe credit card transacties. PayPal wordt gebruikt als Payment Service Provider. Voor informatie over hoe PayPayl persoonlijke informatie gebruikt, zie PayPal Privacy.

IP adressen kunnen gebruikt worden voor trendanalyses, de administratie van deze site en voor het verzamelen van demografische informatie in geaggregeerde vorm. IP adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

Andere web sites

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder onze controle zijn en niet vallen onder dit Privacy Beleid. We raden onze gebruikers aan zich te realiseren wanneer onze site verlaten wordt en om zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van elke website die persoonlijke informatie verzamelt. Dit Privacy Beleid geldt alleen voor informatie verzameld door MexWorld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een web server worden verzonden naar een browser om op een later tijdstip weer door een web server te kunnen worden opgevraagd. MexWorld gebruikt cookies om een aantal redenen, o.a. voor het stroomlijnen van het aanmeldproces voor geregistreerde gebruikers, om beveiliging en authenticiteit van geregistreerde gebruikers te waarborgen, voor het mogelijk maken van online winkelen en t.b.v. statistieken op data verkeer. Zgn. session ID cookies worden gebruikt om het navigeren door onze website gemakkelijker te maken. Een session ID cookie verloopt wanneer de browser gesloten wordt.

Administratieve Email Communicatie

U zult administratieve emails ontvangen gerelateerd aan het primaire gebruik van onze service. Er geldt geen opt-out voor administratieve emails. Deze administratieve emails bevatten geen marketing, promoties of advertenties.

Legal Disclaimer

Ofschoon we alles in het werk stellen om uw privacy te waarborgen, kan het zijn dat we uw persoonlijke informatie om wettelijke redenen moeten vrijgeven, of omdat naar ons inzicht het noodzakelijk is om informatie te delen ten in het kader van onderzoek naar of voorkoming van illegale activiteiten, verdenking van fraude, situaties m.b.t. gevaar voor de fysieke veiligheid van welke persoon dan ook, schending van de MexWorld gebruiksvoorwaarden of het wettelijk vereist zijn.

Veranderingen in het Privacy Beleid

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in het Privacy Beleid en raden u daarom aan dit beleid regelmatig te controleren. Wanneer er wijzigingen plaatvinden in het Privacy Beleid, wordt dat op deze site gemeld.

Terugkoppeling

Bij MexWorld is uw privacy zeer belangrijk. Als u vragen heeft over het Privacy Beleid, de handelingen van deze site of uw contact met MexWorld, laat ons dit weten via de Contact Us pagina of stuur een email naar privacy@mexworld.nl