Algemene voorwaarden

1. Algemeen

  • Deze voorwaarden gelden voor alle aangeboden producten, bestellingen en overeenkomsten van MexWorld. Door het gebruik van of het plaatsen van een bestelling via deze website gaat u akkoord met de voorwaarden.
  • De inhoud van de pagina's van deze website is ter generieke informatie en gebruik en kan zonder aankondiging veranderen.
  • De terminologie die wordt gebruikt op deze website is indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.
  • Deze website bevat materiaal dat het eigendom is van of is gelicenseerd aan MexWorld. Dit is onder meer (maar niet gelimiteerd tot) het ontwerp, de lay-out en de grafische elementen. Reproductie is verboden tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van MexWorld.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of is wettelijk verboden.
  • Het gebruik van deze website en elk dispuut hieruit voorkomend valt onder de Nederlandse wet.
  • Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Deze verwijzingen zijn voor het gebruikersgemak opgenomen voor het verschaffen van meer informatie. Dit betekent niet dat MexWorld de inhoud van deze website(s) bekrachtigt. MexWorld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s).
  • MexWorld heeft het exclusieve recht om de hele of een deel van deze website te sluiten, om welke reden dan ook en op elk moment, zonder aankondiging of toestemming. MexWorld is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het verzuim van opslag of verwijdering van gegevens en/of gebruikers gegevens ingevuld op deze website.
  • Het werkelijke uiterlijk van een product kan verschillen van de foto op de website.
  • MexWorld behoudt zich het recht voor om op elk moment een bestelling te weigeren of annuleren, of om de hoeveelheid van een bestelling in te perken, wanneer MexWorld dit nodig acht, zonder opgaaf van reden. Gedane betalingen worden in dit geval binnen 48 uur gerestitueerd.

2. Identiteit onderneming

Postadres:

Koning Lodewijklaan 51A

7314AS Apeldoorn

Nederland

Telefoon: +31 55 5760881
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
E-mail: info@mexworld.nl
Kvk-nummer: 08222211
BTW-identificatienummer: NL251060494B01

3. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Na een bestelling zal er geen prijsverhoging plaatvinden, tenzij dit wettelijk wordt vereist of in het geval van prijsverhogingen door de leverancier. Alle prijzen en product beschrijvingen zijn onder voorbehoud van typ- en computerfouten. In het geval MexWorld een fout ontdekt nadat u een bestelling geplaatst heeft, wordt er contact met u opgenomen voordat de bestelling verstuurd wordt. De bestelling kan dan of bevestigd of geannuleerd worden. In het geval het onmogelijk is contact met u op te nemen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

4. Overmacht

MexWorld kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval de (koop)overeenkomst niet kan worden voldaan vanwege een overmachtsituatie. Een overmacht situatie is elke vreemde reden of omstandigheid waarvoor MexWorld in alle redelijkheid niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Expliciete overmacht situaties zijn vertraging vanwege of onredelijkheid van onze leveranciers, transport problemen, stakingen, overheidsbepalingen, nalatigheid van de leveranciers en/of fabrikanten van MexWorld, ziekte van werknemers, materiaal pech. In geval van overmacht behoudt MexWorld zich het recht voor om zijn verplichtingen uit te stellen en is ook gerechtigd om de (koop)overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, en kan tevens vereisen dat de inhoud van de (koop)overeenkomst op een zodanige manier wordt gewijzigd teneinde het gestelde doel te behalen. In geen geval is MexWorld verplicht een boete of schadevergoeding te betalen.

5. Communicatie

MexWorld kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor misverstanden, onvolkomendheden, vertragingen of enig andere onduidelijkheid vanwege het gebruik van internet of enig andere vorm van communicatie tussen de klant en MexWorld, of MexWorld en derde partijen aangaande de relatie tussen de klant en MexWorld.

6.  Wijzigingen

MexWorld kan op elk moment de voorwaarden wijzigen. Het wordt aangeraden de voorwaarden met enige regelmaat in te zien.

MexWorld behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging (delen van) de inhoud van de website terug te trekken of te veranderen. MexWorld behoudt zich het recht voor om enig persoon op enig moment de toegang tot (delen van) de website te ontzeggen, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden.

7. Klachten

Klachten worden serieus behandeld door MexWorld. Klachten moeten schriftelijk worden gestuurd aan info@mexworld.nl. MexWorld tracht een klacht binnen tien werkdagen te behandelen en zal de indiener hierover schriftelijk informeren

Laatste wijziging: 1 maart, 2017